დაგვეკონტაქტეთ:

IMPRINT/კომპანიის მონაცემები

ინფორმაცია § 5-ის მიხედვით:

დირკ შოლე
Rhein-Ruhr Systemkontor
ბონსფელდერის ქუჩა. 97
42555 ველბერტი

კონტაქტი:

ტელეფონი: 0 20 52 - 956 80 11
ფაქსი: 0 20 52 - 956 80 12
იმეილი: info@rhein-ruhr-systemkontor.de

დავის გადაწყვეტა

ევროკომისია უზრუნველყოფს შემდეგ პლატფორმას დავის გადაწყვეტისთვის ონლაინ: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
ჩვენი იმეილის პოვნა შესაძლებელია ზემო - საკონტაქტო ინფორმაციის სექციაში.

ჩვენ არ გვაქვს სურვილი ან/და ვალდებულება მივიღოთ მონაწილეობა დავის გადაწყვეტის პროცესში მომხმარებლების არბიტრაჟის მმართველი საბჭოს წინაშე.

 პასუხისმგებლობა ყველასათვის

§7ის 1 TMG-ის მიხედვით ჩვენ, როგორც სერვისის პროვაიდერი ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი ჩვენს საკუთარ/ჩვენი გვერდების შინაარსზე, თუმცა§ 8 და10 TMG-ის მიხედვით , ჩვენ არ ვართ ვალდებულები დავაკვირდეთ და გამოვიძიოთ ნებისმიერი არალეგალური აქტივობაან შენახული გარე ინფორმაცია.

კონკრეტული დარღვევების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ, ჩვენ საიტიდან წავშლით აღნიშნულ შინაარსს/პოსტს დაუყოვნებლი.

ბმულების შესახებ პასუხისმგებლობა

შეთავაზებები ჩვენს ვებგვერდზე უკავშირდება მესამე მხარის მიერ განთავსებულ შინაარსს თავიანთ ვებგვერდზე, რომელზეც ჩვენ არანაირი ზეგავლენა არ გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ გარე გვერდების შინაარსზე, არამედ მხოლოდ შესაბამისი გვერდის პროვაიდერი/ოპერატორი.

შესაბამისი შეტყობინების მიღების შემდეგ კონკრეტული დარღვევის შესახებ, ჩვენ დაუყოვნებლივ მოვახდენთ გარე ბმულების წაშლას ჩვენი გვერდიდან, თუმცა წინააღმდეგ შემთხვევაში თითოეული ბმულის კონტროლი ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის.

საავტორო უფლებები

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებული ნამუშევრები და გვერდის შინაარსი/ტექსტები რეგულირდება გერმანიის საავტორო უფლებების შესახებ კანონით. რეპროდუქცია, დამუშავება, გავრცელება და სხვა სახის ექსპლუატაცია ლიმიტირებულია და მოითხოვს საავტორო უფლებების შესახებ წერილობით თანხმობას შესაბამისად მისი ავტორისგან. გადმოწერა დასაშვებია მხოლოდ პირადი და არაკომერციული მიზნებისთვის.

რამდენადაც აღნიშნულ ვებგვერდზე შინაარსი შექმნილია ოპერატორის მიერ, საავტორო უფლებები გადაეცემა აღნიშნულ მესამე პირს, რაც იდენტიფიცირებულია თავად გვერდზე. თუკი კვლავ აღმოაჩენთ საავტორო უფლებების დარღვევას, შეგვატყობინეთ დაუყოვნებლივ.